Pa labi

Google ES lietotāju piekrišanas politika: kas uzņēmumiem jāzina


Attēls ar roku, kurā tiek turēts tālrunis, un ekrānā ir redzama Google meklēšanas lapa

Google ES lietotāju piekrišanas politikā ir noteiktas īpašas prasības, kas izdevējiem, reklāmdevējiem, uzņēmumiem un citām pusēm ir jāievēro, izmantojot Google pakalpojumus, piemēram, Google Ads. Politika atspoguļo datu aizsardzības likumu prasības Eiropā, jo īpaši GDPR un E-privātuma direktīvu, un tāpēc tā attiecas uz lietotājiem, kuru mērķauditorija ir galalietotāji Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un Apvienotajā Karalistē. Tādēļ lietotāji, kuri neievēro Google ES lietotāju piekrišanas politiku, nevarēs izmantot Google pakalpojumus savā vietnē. Tālāk mēs sīkāk aplūkojam politiku un darbības, kas uzņēmumiem būtu jāveic.

2015. gadā ieviestā ES lietotāju piekrišanas politika ir būtiski mainījusies, jo īpaši 2018. gadā, kad stājās spēkā GDPR. Šīs izmaiņas izraisīja vajadzība pēc stingrākām lietotāju piekrišanas metodēm, kas pieprasa lietotājiem sniegt informētu un nepārprotamu piekrišanu, pirms sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas var saglabāt vai piekļūt viņu ierīcēs. Un ar Google 2022. gada maija atjauninājumu uzņēmums ir izpildījis šo prasību, pieprasot saviem Google Ads un citu pakalpojumu lietotājiem saņemt derīgu piekrišanu no lietotājiem Eiropas Savienībā (ES/EEZ) un Apvienotajā Karalistē.

Konkrēti, Google ES lietotāju piekrišanas politikā ir noteikts, ka vietņu operatoriem un lietotņu izstrādātājiem ir jānodrošina galalietotājiem skaidra un viegli pieejama informācija par viņu personas datu vākšanu un apstrādi. Viņiem arī jāidentificē katra puse, kas ir saņēmusi personas datus no lietotājiem, lai iegūtu viņu piekrišanu sīkdatņu vai mobilo identifikatoru izmantošanai.

Kam ir jāievēro Google ES lietotāju piekrišanas politika?

ES lietotāju piekrišanas politika galvenokārt attiecas uz vietņu operatoriem, lietotņu izstrādātājiem un reklāmdevējiem, kuri izmanto Google produktus un kuru mērķauditorija ir galalietotāji Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un Apvienotajā Karalistē (AK). Tas nozīmē, ka reklāmdevējiem un vietņu operatoriem, kuri izmanto Google produktus, piemēram, Google Ads un Google AdSense, ir jāievēro šī politika. Pretējā gadījumā jūs riskējat, ka jūsu Google profils tiks bloķēts!
EEZ ietilpst ES dalībvalstis, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Ja atrodaties EEZ vai Apvienotajā Karalistē un jūsu vietne vai lietotne ir paredzēta lietotājiem šajos reģionos, jums ir jāievēro šī politika.

Kā var nodrošināt atbilstību ES lietotāju piekrišanas politikai?

Atbilstību ES lietotāju piekrišanas politikai var nodrošināt

  • Nodrošinot lietotājiem skaidru un viegli pieejamu informāciju par viņu personas datu vākšanu un izmantošanu, piem. B. izmantojot privātuma politiku vai sīkfailu politiku atkarībā no jūsu uzņēmuma darbībām.
  • Iegūstiet nepārprotamu lietotāju piekrišanu, izmantojot tādus mehānismus kā “Es piekrītu” vai “Es piekrītu”, sīkfailu reklāmkarogu vai brīdinājumu par sīkfailiem.
  • Identificējiet visas puses (tostarp Google), kas ir pilnvarotas vākt personas informāciju no lietotājiem, un kopīgojiet šo informāciju ar lietotājiem. Varat arī parādīt šo sarakstu savā sīkfailu reklāmkarogā.
  • Saite uz Google konfidencialitātes politiku un pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, lai informētu lietotājus par to, kā Google izmanto viņu personas datus.
  • Un pats galvenais, izmantojiet piekrišanas pārvaldības platformu (CMP), piemēram, consentmanager , lai vienkāršotu visas iepriekš minētās darbības.

Jūsu kritēriji CMP atlasei atbilstības nodrošināšanai:

Ir dažādi veidi, kā izveidot piekrišanas mehānismus, tostarp iekšējās un ārējās piekrišanas pārvaldības platformas.

Google piedāvā sarakstu ar sertificētiem piekrišanas risinājumiem (piemēram, mums!) Ad Manager un AdMob, kas palīdz racionalizēt atbilstības centienus. Sadarbība ar CMP un tādu sistēmu kā IAB Europe pārredzamības un piekrišanas sistēma (TCF) izmantošana var vēl vairāk nodrošināt atbilstību.

Izvēloties CMP, lai tā atbilstu ES lietotāju piekrišanas politikai, jāņem vērā šādi kritēriji.

  • Risinājumam būtu jānodrošina skaidra un informēta lietotāju piekrišana sīkfailu un personas datu izmantošanai.
  • Tam ir jānodrošina pielāgošanas iespējas, lai atspoguļotu jūsu īpašos apstākļus un lietotājiem piedāvātās iespējas.
  • Tas ir jāintegrē ar IAB Europe pārredzamības un piekrišanas ietvaru (TCF) , jo Google ir paziņojis, ka Google sertificētajiem CMP ir jāsadarbojas ar TCF, lai rādītu reklāmas EEZ un Apvienotajā Karalistē. Lai būtu drošībā, tagad sāciet ar consentmanager kā savu Google sertificēto platformu.
  • Risinājumam jāspēj identificēt visas puses, kas vāc lietotāju datus, tostarp Google, un atklāt šo informāciju lietotājiem.
  • Tai būtu jānodrošina mehānisms, kā saglabāt ierakstus par lietotāju piekrišanu.

Google sertificēta piekrišanas pārvaldības platforma —consentmanager — jūs veicat pareizo (un atbilstošo) izvēli. Sāciet jau šodien!


vairāk komentāru

Newsletter consentmanager Juni
Jauns

Biļetens 06/2024

Jauns papildinājums: privātumam draudzīga vietņu analīze Līdz ar jūnija atjauninājumu jūsu kontā ir pieejams jaunais papildinājums Vietnes analīze. Šeit mēs apvienojam divus komponentus, kuros mēs esam īpaši labi: reāla datu aizsardzība un lieliska ziņošana. Mūsu jaunās privātumam draudzīgās vietņu analīzes priekšrocības galvenokārt slēpjas datu aizsardzībā un sistēmas vienkāršībā: Izmantojot mūsu privātumam draudzīgo vietņu analīzi, mēs […]
Dutch DPA releases Guidelines on Cookie Banners
Jauns

Nīderlandes DSB: ceļvedis sīkfailu reklāmkarogiem un pastiprinātām pārbaudēm

Nīderlandes datu aizsardzības iestāde (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) ir publicējusi jaunu rokasgrāmatu , kurā aprakstīta sīkfailu reklāmkarogu veidošanas labākā prakse un no kā izvairīties, lai izvairītos no iespējamām naudas sodiem. Kā tika paziņots 2024. gada februārī , Datu aizsardzības iestāde ieviesīs vairāk kontroles, lai nodrošinātu, ka tīmekļa vietnes likumīgi saņem piekrišanu sīkfailu un citas izsekošanas programmatūras izsekošanai. […]