Video: TTDSG un pašreizējās norises datu aizsardzībā

Mūsu tīmekļseminārs par TTDSG un pašreizējām norisēm datu aizsardzībā notika 2021. gada 9. novembrī. Mēs, cita starpā, esam izskatījuši šādas tēmas:

  • Kas ir TTDSG un ko tas nozīmē manai vietnei?
  • Kāda ir situācija ar datu aizsardzības iestādēm?
  • Kā manam sīkfailu reklāmkarogam jābūt veidotam tā, lai tas būtu pēc iespējas atbilstošāks?

Vebināra PDF failu var lejupielādēt šeit .

TTDSG īsumā:
Saīsinājums TTDSG apzīmē Telekomunikāciju telekomunikāciju datu aizsardzības likumu un ir spēkā Vācijā kopš 2021. gada 1. decembra. TTDSG regulē telekomunikāciju noslēpumu un datu aizsardzību telekomunikāciju un televides pakalpojumiem. Ieviešot TTDSG, ir jānovērš esošās datu aizsardzības nepilnības, piemēram, E-privātuma direktīvas 5. panta 3. punkts, kas Vācijas tiesību aktos tika ieviests ar jaunās TTDSG 25. pantu. Tas arī papildina Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu (Direktīva (ES) 2018/1972 (ECC direktīva)).

Artikel zu ähnlichen Themen: